امیرآبادی خبر داد:

طرح ۳ فوریتیِ برگشت قیمت بنزین به حالتِ قبل

درخصوص افزایش قیمت بنزین طرح ۳فوریتی برگشت به قیمت قبلی و چند طرح دوفوریتی دیگرازجمله برگشت به قیمت قبلی و یا قیمت ۱۵۰۰تومانی وقیمت ۱۷۰۰تومانی بدون سهمیه بندی را همکاران تهیه وروز یکشنبه درصحن علنی مطرح می‌نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در توئیتر خود نوشت:

درخصوص افزایش قیمت بنزین طرح ۳فوریتی برگشت به قیمت قبلی و چند طرح دوفوریتی دیگرازجمله برگشت به قیمت قبلی و یا قیمت ۱۵۰۰تومانی وقیمت ۱۷۰۰تومانی بدون سهمیه بندی را همکاران تهیه وروز یکشنبه درصحن علنی مطرح می‌نمایند.
#گرانی_بنزین امیرآبادی خبر داد: طرح ۳ فوریتیِ برگشت قیمت بنزین به حالتِ قبلی محمد مهدی زاهدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز در توئیتر نوشت: فردا به اتفاق نمایندگان فراکسیون ولایی مجلس اعتراض خود را به تصمیم اشتباه دولت در ۳ برابر کردن قیمت بنزین اعلام خواهیم کرد. اجازه نخواهیم داد عده‌ای آرامش  مردم را با  بی‌تدبیری و تصمیمات ناپخته بر هم زنند. امیرآبادی خبر داد: طرح ۳ فوریتیِ برگشت قیمت بنزین به حالتِ قبلی