۳۵ هزار مترمربع ساخت و ساز غیرمجاز در دستجرد تخریب شد
۳۵ هزار مترمربع ساخت و ساز غیرمجاز در دستجرد تخریب شد
سازمان جهاد کشاورزی استان قم با حکم مقام قضایی و تخریب بنا، از افزایش تفکیک غیرمجاز اراضی زراعی و باغی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی بخش دستجرد به مساحت 35 هزار متر مربع جلوگیری کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۷۴/۳/۳۱ و اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ و اجرای دستور مقام قضایی به دنبال افزایش تفکیک غیرمجاز اراضی زراعی و باغی و تغییر کاربری‌های غیر مجاز در اراضی کشاورزی بخش دستجرد نسبت به اجرای حکم و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون قطعات تفکیکی غیر مجاز  تخریب شد که به دنبال آن مساحت ۳۵۰۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی به حالت اولیه اعاده گردید.

در بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه نیز ۶۲ قطعه تفکیکی غیرمجاز در اراضی کشاورزی جاده کاشان منطقه لنگرود تخریب شد که به دنبال آن مساحت ۱۲۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی به حالت اولیه اعاده گردید.

 همچنین در ابتدای ماه گذشته نیز ۴۱ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه سلفچگان تخریب و میزان ۶.۳ هکتار از اراضی زراعی و باغی آزاد‌سازی شد.

  • منبع خبر : وابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم