اعزام دانش‌آموزان قم به سفر راهیان نور آغاز می‌شود