جو جایگاه های سوخت قم عادی است

نوروز زاده،روابط عمومی شرکت پخش فراورده های نفتی قم در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم،با اشاره به سهمیه بندی بنزین گفت: وضعیت و شرایط  تمام ۵۹ جایگاه سوخت رسانی به خودروها در قم کاملا عادی و در حال انجام است. او با اشاره به بازرسی و نظارت مستمر بر جایگاه […]

جو جایگاه های سوخت قم عادی استنوروز زاده،روابط عمومی شرکت پخش فراورده های نفتی قم در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم،با اشاره به سهمیه بندی بنزین گفت: وضعیت و شرایط  تمام ۵۹ جایگاه سوخت رسانی به خودروها در قم کاملا عادی و در حال انجام است.

او با اشاره به بازرسی و نظارت مستمر بر جایگاه های سوخت ادامه  داد:شهروندان هم چون روزهای پیش از سهمیه بندی در پمپ بنزین ها اقدام به سوخت گیری خودروهایشان می کنند.