داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد؛:

نرخ بیکاری قم بالاتر از میانگین کشوری است

بر اساس داده‌های منتشر شده مرکز آمار، نرخ بیکاری استان قم در سه ماهه نخست سال جاری 10/1 درصد اعلام شده که این میزان در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، تنها با کاهش سه دهم درصدی همراه بوده است. همچنین این آمار در مقایسه با سه ماهه زمستان سال 1399 با کاهش یک دهم درصدی، در مقایسه پاییز سال 1399 با افزایش دو درصدی و در مقایسه با تابستان سال 1399 با کاهش 1/4 درصدی مواجه بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبر قم، مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی‌ کار بهار ۱۴۰۰ را منتشر کرد. براساس آخرین داده‌های مرکز آمار روند نزولی نرخ بیکاری کل کشور در بهار ۱۴۰۰ همچون فصل‌های قبل ادامه داشت و در این دوره به ۸/۸ درصد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش یافته است.

همچنین این نتایج حاکی از آن است که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، بیش از ۴۹۹ هزار نفر به جمعیت فعال از نظر اقتصادی (شاغل و بیکار) افزوده شده است. این میزان در فاصله بهار ۱۳۹۸ نسبت به بهار ۱۳۹۹ کاهشی معادل دو میلیون نفر داشته است.

با این وجود، جمعیت فعال ۲۵ میلیون و ۹۶۷ هزار نفری در بهار امسال، همچنان نسبت به جمعیت فعال ۲۷ میلیون و ۴۶۰ هزار نفری بهار ۱۳۹۸ از فاصله قابل توجهی برخوردار می‌باشد.

همچین بر اساس داده‌های منتشر شده در این آمار، نرخ بیکاری استان قم در سه ماهه نخست سال جاری ۱۰/۱ درصد اعلام شده که این میزان در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، تنها با کاهش سه دهم درصدی همراه بوده است. همچنین این آمار در مقایسه با سه ماهه زمستان سال ۱۳۹۹ با کاهش یک دهم درصدی، در مقایسه پاییز سال ۱۳۹۹ با افزایش دو درصدی و در مقایسه با تابستان سال ۱۳۹۹ با کاهش ۱/۴ درصدی مواجه بوده است.

این آمار همچنین برای نرخ مشارکت اقتصادی در استان قم، عدد ۳۷/۷ است که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش ۰/۵ درصدی را نشان می‌دهد. نرخ مشارکت اقتصادی بیانگر تعداد افراد فعال در جامعه (بیکار یا شاغل / افراد جویای کار) است و برای استان قم در تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۳۸/۲ درصد، ۳۸ درصد و زمستان ۳۹/۱درصد است.