قم رتبه یازدهم صنعت کشور را دارد

محمد حاجی زمانی ظهر امروز در سمینار تخصصی فرصت‌های صادرات و سرمایه‌گذاری استان قم عنوان کرد: استان قم از زمانی که به استان تبدیل شد، یک جهش صنعتی را آغاز کرد و اکنون ۱۱شهرک و ناحیه صنعتی در مساحت ۱۳۰۰هکتار در قم ایجاد شده است و ۵۳۰۰ واحد صنعتی در این شهرک‌ها مشغول فعالیت هستند. […]

محمد حاجی زمانی ظهر امروز در سمینار تخصصی فرصت‌های صادرات و سرمایه‌گذاری استان قم عنوان کرد: استان قم از زمانی که به استان تبدیل شد، یک جهش صنعتی را آغاز کرد و اکنون ۱۱شهرک و ناحیه صنعتی در مساحت ۱۳۰۰هکتار در قم ایجاد شده است و ۵۳۰۰ واحد صنعتی در این شهرک‌ها مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: استان قم یک منطقه استراتژیک است و به دلیل فاصله قانونی با تهران، بسیاری از تولیدکنندگان که در تهران محدودیت دارند، در قم اقدام به تاسیس واحدهای صنعتی می‌کنند که این یک ویژگی مناسب برای قم است.

دبیرکل اتاق بازرگانی صنایع معان و کشاورزی قم بیان کرد: در سال جاری، ۵۸فقره پروانه بهره‌برداری ایجادی با اعتبار یک هزار و ۶۶۳میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی برای ۱۵۱۹نفر صادر شده است، همچنین در این مدت ۶۲پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای با ۸۱۱میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی برای ۱۲۰۵نفر صادر شده است.

وی با بیان اینکه قم در رتبه ۱۱صنعت کشور قرار دارد، ادامه داد: ارزش صادرات استان قم در سال جاری  ۱۳۸میلیون دلار و با وزن ۱۷۷هزار تن بوده است؛ طبق هدف‌گذاری انجام شده بر اساس سند اشتغال و سرمایه‌گذاری در سال ۹۸، باید ۵۱۰۰ اشتغال ایجاد شود که تاکنون ۳۷۰۹شغل ایجاد شده است.

حاجی زمانی تصریح کرد: بازار صادراتی اصلی استان قم را کشور عراق با ۴۷درصد تشکیل می‌دهد و پس از آن کشور افغانستان در رتبه دوم بازار صادراتی استان قم قرار دارد.

وی اضافه کرد: استان قم با وجود شرایط ارزی واقتصادی کشور، کمترین تعداد تعطیلی واحدهای تولیدی و تعدیل نیرو را داشته است که این آمار نشان‌دهنده وضعیت خوب استان است.

دبیرکل اتاق بازرگانی صنایع معان و کشاورزی قم با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۷۰۰ کارت بازرگانی صادر شده است، اظهار کرد: باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان قم با توجه به ویژگی‌های استان قم تعیین شود که در این خصوص سرمایه‌گذاری در بخش انرژی خورشیدی در استان قم بسیار اثربخش خواهد بود.

انتهای پیام