طرح ملی شمسا در قم برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از پایگاه ۵۹۸، جلسه‌ی شبکه‌ی ملی مسائل سراسری استان ها (شمسا) با حضور ریاست محترم شمسای قم جناب آقای اقبالی و فرمانده ارجمد بسیج دانشجویی پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار شد. با هم اندیشی و تبادل افکار صمیمانه ی طرفین موضاعاتی چون اهداف، مزایا، کارکردها و […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از پایگاه ۵۹۸، جلسه‌ی شبکه‌ی ملی مسائل سراسری استان ها (شمسا) با حضور ریاست محترم شمسای قم جناب آقای اقبالی و فرمانده ارجمد بسیج دانشجویی پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار شد.

با هم اندیشی و تبادل افکار صمیمانه ی طرفین موضاعاتی چون اهداف، مزایا، کارکردها و خروجی های این طرح کارآمد و سودمند مطرح گردید که در خور توجه است:

الف)اهداف طرح شمسا

۱ـ گذر از مسائل جزئی و سطحی و توجه به مسائل ریشه ای و بنیادی

۲ـ بازیابی ریشه ی مشکلات و مسائل و دارا بودن اقدامات عملی شایسته

۳ـ توجه و تمرکز بر چندوجهی بودن مسائل

۴ـ برخورداری از نگرشی جامع به مشکلات و مسائل

۵ـ برخورداری از دیدگاهی التباسی به مسائل

۶ـ دارای انسجام و وحدت و پیوستگی مسائل

ب)مزیت های طرح شمسا

۱ـاتخاذ توانایی های رویکردی بالا به پائین و بالعکس

۲ـ بهره یابی و بهره گیری از بستر های بومی

۳ـ برخورداری از جامعیت در روش گردآوری داده ها

۴ـ بررسی کلیه ی پروژه های انجام شده

ج)کارکردهای طرح شمسا

۱ـ هدفمند سازی پروژه های دستگاه ها

۲ـ مطالبه گری پیش دستانه و بابرنامه

۳ـاستخراج و استحصال نکات نهادی مسائل

۴ـ شکل گیری اندیشه و نظریات بومی

۵ـ جهت دهی به بسترهای بومی

د)خروجی های طرح شمسا

۱ـ برگزاری نشست ها و همایشات تخصصی و مهارتی

۲ـ نمایش گرافیکی جغرافیایی مسائل

۳ـ محصولات و برآیند های چندرسانه ای

۴ـ چاپ کتاب هایی تحت عنوان «شبکه ی علمی مسائل»