روایت حضور امام خمینی (ره) در مسجد مقدس جمکران
روایت حضور امام خمینی (ره) در مسجد مقدس جمکران

دریافت ۱۸ MB به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرگزاری مهر، وقتی دهم اسفند ۵۷ امام خمینی (ره) برای اقامتی ۱۱ ماهه وارد قم می‌شود، قصد عزیمت به مسجد جمکران را می‌کنند که ازدحام جمعیت اجازه نمی‌دهد اما صبح فردا امام بی خبر برای انجام فرایض وارد جمکران می‌شود این فیلم […]

دریافت ۱۸ MB

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرگزاری مهر، وقتی دهم اسفند ۵۷ امام خمینی (ره) برای اقامتی ۱۱ ماهه وارد قم می‌شود، قصد عزیمت به مسجد جمکران را می‌کنند که ازدحام جمعیت اجازه نمی‌دهد اما صبح فردا امام بی خبر برای انجام فرایض وارد جمکران می‌شود این فیلم روایت حضور امام خمینی در مسجد جمکران است.