مهدی ریاضی در گفت و گو با ایسنا عنوان کرد: به دنبال گزارش مردمی از گرانفروشی چندین نانوا ، نمایندگان اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، اداره کل بازرسی، دادستانی قم و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، در محل حضور پیدا کردند. وی ادامه داد: به دنبال آن ۳ نانوایی به دلیل عدم […]

مهدی ریاضی در گفت و گو با ایسنا عنوان کرد: به دنبال گزارش مردمی از گرانفروشی چندین نانوا ، نمایندگان اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، اداره کل بازرسی، دادستانی قم و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، در محل حضور پیدا کردند.
وی ادامه داد: به دنبال آن ۳ نانوایی به دلیل عدم توجه به تذکرات بازرسان مبنی بر تعدیل قیمت‌های نان و اصرار آنان بر انجام تخلف و عدم اجرای قوانین و مقررات، در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و پیشگیری از ادامه تخلفات؛ با دستور دستگاه قضایی استان نسبت به نصب پارچه محکومیت و همچنین تعطیلی و پلمب این نانوایی‌ها اقدام شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم اظهار کرد: پرونده این نانواهای متخلف جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال و برابر قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.
انتهای پیام