کرمانشاه بالاترین و قم کمترین نرخ تورم را در فروردین ۱۴۰۰ داشت
کرمانشاه بالاترین و قم کمترین نرخ تورم را در فروردین ۱۴۰۰ داشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از روز سه شنبه ایرنا، در فروردین ماه ١۴٠٠ بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان بوشهر با ۴.۴ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­‌های­ تهران و چهارمحال وبختیاری با ١.۷ درصد افزایش است.   درصد تغییر شاخص کل نسبت […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از روز سه شنبه ایرنا، در فروردین ماه ١۴٠٠ بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان بوشهر با ۴.۴ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­‌های­ تهران و چهارمحال وبختیاری با ١.۷ درصد افزایش است.  

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۴٩.۵ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۵٨.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴٢.٨ درصد) است.  

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ٣٨.٩ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (۴٢.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣۵.٨ درصد) است.

خانوارهای شهری

در نخستین ماه ١۴٠٠ یشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان­ و بلوچستان با ۴.۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ تهران با ١.٧ درصد افزایش است.  

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۴٨.٨ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان چهارمحال وبختیاری (۵٨.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴٢.٧ درصد) است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ٣٨.۶ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (۴٢.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ آذربایجان غربی (٣۵.٣ درصد) است.

خانوارهای روستایی

در فروردین ماه ١۴٠٠ بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان خوزستان با ۵.۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ چهارمحال وبختیاری با ٠.٧ درصد افزایش است.  

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۵۳ درصد است.  

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ ایلام (۶٣.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴٣.۵ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴٠.۶ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ همدان (۴٧.١درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ سیستان وبلوچستان (٣۵.٧ درصد) است.