برگزاری دوره های مجازی آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
برگزاری دوره های مجازی آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

علی حسینی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به همکاری جهاددانشگاهی استان قم با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، بیان کرد:  با توجه به اجرای بخشنامه نظام آموزش کارکنان دولت و همچنین بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ دستگاه‌های اجرایی، بخشی از امتیازات شاخص‌های […]

علی حسینی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به همکاری جهاددانشگاهی استان قم با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، بیان کرد:  با توجه به اجرای بخشنامه نظام آموزش کارکنان دولت و همچنین بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ دستگاه‌های اجرایی، بخشی از امتیازات شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد(محور مدیریت سرمایه انسانی) مربوط به ارزشیابی و بررسی اثربخشی دوره‌های آموزشی برگزار شده است.
حسینی اظهارکرد: برای اجرای دقیق اثربخشی دوره‌های آموزشی در دستگاه‌های اجرایی، مدیریت آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم با همکاری معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد استان قم دوره های آموزشی از سری دوره‌های شغلی ویژه توجیهی بدو خدمت، شغلی(مشاغل عمومی)، عمومی(توانمندی‌های عمومی، فناوری اطلاعات و فرهنگی و اجتماعی) و دوره‌های مدیران  ابلاغ شده به دستگاه‌های اجرایی استان را به صورت آنلاین از مرداد ماه سال ۹۹  به مدت ۱۷۹۴۳ نفر ساعت آموزشی برگزار کرده است.
وی در انتها با اشاره به تعداد دوره های آموزشی برگزار شده، تصریح کرد: دوره های آموزشی ویژه کارشناسان، مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی استان برای بیش از ۲۱۰۵ نفر در ۶۲ دوره آموزشی  در سال ۹۹ برگزارشد.

انتهای پیام