شیوه های آموزش با توجه به شیوع کرونا تغییر یابد
شیوه های آموزش با توجه به شیوع کرونا تغییر یابد

دکتر بهرام سرمست در دیدار با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم با اشاره به برنامه های صورت گرفته توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای عنوان کرد: با استفاده از سامانه ها و فضای مجازی مهارت ها و آموزش های مهارتی را به مخاطبان ارائه نمایید. وی توجه به موضوع […]

دکتر بهرام سرمست در دیدار با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم با اشاره به برنامه های صورت گرفته توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای عنوان کرد: با استفاده از سامانه ها و فضای مجازی مهارت ها و آموزش های مهارتی را به مخاطبان ارائه نمایید.
وی توجه به موضوع مهارت آموزی را یک اصل دانست، بیان کرد: تفاهم نامه های منعقد شده ما بین اداره کل و ادارت دیگر عموما به صورت تکلیفی است و مهم اثر بخشی و راستی آزمایی آن است.
استاندار قم ضمن اشاره به موضوع شورای مهارت و گروه کاری مهارت در استان، اولویت و اصل موضوع را هم افزایی و نگاه مشترک به مسائل آموزش فنی و حرفه ای در استان برشمرد، گفت: با توجه به اهمیت ضرورت توسعه گردشگری و هتلداری در استان قم آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر در این بخش با توجه به فقر فرهنگی در حوزه گردشگری یک امر ضروری است.
وی ضمن ابراز رضایت از عملکرد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و گزارش ارائه شده تاکید کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا سازگاری و هم زیستی با شرایط موجود را در برنامه های اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان داشته باشید.

انتهای پیام