توسعه تعاونی ها یکی از راه های مهم برای دستیابی به عدالت است
توسعه تعاونی ها یکی از راه های مهم برای دستیابی به عدالت است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرنگار مهر، مرتضی حیدری پیش از ظهر دوشنبه در اولین کمیته سرمایه گذاری و اشتغال شهرستان قم با بیان اینکه تعاونی‌ها نقش برجسته ای در نظام اقتصادی کشور دارند، گفت: یکی از راه‌های بسیار مهم برای دستیابی به عدالت، توسعه تعاونی‌ها است؛ زیرا در این […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرنگار مهر، مرتضی حیدری پیش از ظهر دوشنبه در اولین کمیته سرمایه گذاری و اشتغال شهرستان قم با بیان اینکه تعاونی‌ها نقش برجسته ای در نظام اقتصادی کشور دارند، گفت: یکی از راه‌های بسیار مهم برای دستیابی به عدالت، توسعه تعاونی‌ها است؛ زیرا در این تعاونی‌ها فرد محوری کمتر مورد توجه قرار دارد و ثروت عادلانه نیز بین افراد توزیع می‌شود.

فرماندار شهرستان قم با اشاره به اینکه بنیاد برکت در سال گذشته نیز به همین روش بیش از ۴۰۰ شغل جدید در سطح روستاهای استان قم ایجاد کرده است و در سال جاری نیز ۵۰۰ شغل در استان در قالب طرح سحاب و ایجاد صندوق‌های سرمایه گذاری روستاها خواهد شد، افزود: بنیاد برکت با حمایت از اشتغال در مناطق روستایی و محروم از طریق حمایت‌های فنی و آموزشی و تأمین اعتبارات خرد و نظارت کامل بر استقرار و استمرار شغل در روستاها رسالت خود را به انجام می‌رساند.

وی برخی شرکت تعاونی را تعاونی‌های موفق در سطح استان عنوان کرد و ادامه داد: تعاونی‌ها زمینه سازی برای ایجاد شغل و بکارگیری افراد، نقش مفید و مؤثری در رشد و توسعه استان بر عهده دارند.