علی اکبر زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از آنجایی که اعلام شده دستمزد کارگری باید به افرادی که در نانوایی‌ها کار می‌کنند، یعنی روزانه حدود ۱۸۶ هزار تومان داده شود و موجب کاهش درآمد نانوایان شده است و در نتیجه آنها به افزایش قیمت نان به صورت خودسرانه اقدام کردند، گفت: […]

علی اکبر زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از آنجایی که اعلام شده دستمزد کارگری باید به افرادی که در نانوایی‌ها کار می‌کنند، یعنی روزانه حدود ۱۸۶ هزار تومان داده شود و موجب کاهش درآمد نانوایان شده است و در نتیجه آنها به افزایش قیمت نان به صورت خودسرانه اقدام کردند، گفت: نظارت‌ها برای مقابله با افزایش خودسرانه قیمت نان بیشتر شده و نانوایانی که اقدام به افزایش قیمت کرده بودند، مجدداً آن را به قیمت قبل بازگرداندند.

رئیس اتحادیه نانوایان استان قم با اشاره به اینکه توافقاتی برای افزایش قیمت نان لواش انجام شده است، افزود: در حال رایزنی برای افزایش قیمت نان هستیم تا مشکلی برای نانوایان ایجاد نشود و متأسفانه یکی از معضلاتی که عدم نرخ گذاری به موقع و سرکوب قیمت نان به وجود آورده این است که راه را برای کم فروشی باز می‌کند.

زارعی با بیان اینکه ۶۰ درصد از نانوایی‌های استان قم سنگک هستند که تعداد آنها ۳۸۰ نانوایی سنگک در استان قم است، ادامه داد: نانوایی غیر مجاز در استان قم وجود ندارد و تنها تعداد انگشت شماری در حال گرفتن پروانه هستند.