بهارانه شهر قم به روایت تصویر
بهارانه شهر قم به روایت تصویر

– اخبار استانها – به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرگزاری تسنیم از  قم ، فصل بهار هرچند در همین ابتدای سال با هوای گرم و بدون بارش‌های بهاری آغازشده است ولی هوای شهر قم با پوشش‌های مختلف گیاهی رنگ و بوی بهارانه به خود گرفته است.

– اخبار استانها –

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرگزاری تسنیم از  قم ، فصل بهار هرچند در همین ابتدای سال با هوای گرم و بدون بارش‌های بهاری آغازشده است ولی هوای شهر قم با پوشش‌های مختلف گیاهی رنگ و بوی بهارانه به خود گرفته است.