به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرگزاری فارس از قم، مهرداد غضنفری در نشست امروز شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سالن کرامت استانداری با اشاره به اختصاص ردیف بودجه جدید در بودجه ۱۴۰۰ جهت نوسازی مسیر دسترسی دریاچه نمک گفت: در این موضوع، جلسات مختلفی برگزار شده که یکی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرگزاری فارس از قم، مهرداد غضنفری در نشست امروز شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سالن کرامت استانداری با اشاره به اختصاص ردیف بودجه جدید در بودجه ۱۴۰۰ جهت نوسازی مسیر دسترسی دریاچه نمک گفت: در این موضوع، جلسات مختلفی برگزار شده که یکی از این نشست ها در وزارت صمت بوده و شرکت ایمیدرو قول داده است تا با تأمین بخشی از اعتبار این موضوع در استان، مشارکت فعالی در ادامه این پروژه داشته باشد، بنابراین لازم است تا آمادگی استان در این موضوع از سوی دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت رسانده شود.

وی با بیان این که استان قم در جذب اعتبارات تبصره ۱۸ در سال گذشته، رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است اظهار کرد: این رتبه سبب تمایل مثبت دستگاه های اجرایی کشور به تأمین و تخصیص اعتبار در این زمینه به قم باشند، ضمن آن که لازم است تا دستگاه های اجرایی استان، درخواست های خود را ظرف یک هفته در این موضوع ارائه کنند تا بتوان آن ها را در سطح ملی پیگیری کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با تصریح بر این که قم ظرفیت جذب حداقل یک هزار میلیارد تومان از مجموع ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبارات را در موضوع تبصره ۱۸ دارد ادامه داد: در عین حال لازم است تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به شفاف سازی اعتبارات شناور برای دستگاه های اجرایی اقدام کند.

غضنفری افزود: دستگاه های اجرایی استان باید بدانند که وزارتخانه یا دستگاه مرکزی آن ها تا چه میزان از اعتبارات شناور بهره مند است تا بتوانند به تناسب جمعیت استان و یا فعالیت های بخشی در هر حوزه، مطالبات خود را از وزارتخانه و یا دستگاه مرکزی خود در زمینه اعتبارات شناور داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم همچنین اضافه کرد: باید توجه داشت گاهی سرجمع اعتبارات شناور، چندین برابر اعتبارات عمرانی و هزینه ای استان است که می توان آن را جذب کرد، به بیان دیگر دستگاه های اجرایی استان باید به طور کامل نسبت به اعتبارات شناور مطلع باشند تا بتوانند نسبت به جذب به موقع و کامل آن ها اقدام کنند.