عکس/ شب اول ماه رمضان در هیئت فاطمیون قم
عکس/ شب اول ماه رمضان در هیئت فاطمیون قم