نام‌نویسی ۳۹ داوطلب انتخابات خبرگان در قم نهایی شد
نام‌نویسی ۳۹ داوطلب انتخابات خبرگان در قم نهایی شد

“مرتضی حیدری” چهارشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از این تعداد، تعداد داوطلبان ثبت نام شده نهایی برای حوزه انتخابیه قم هفت نفر، برای حوزه انتخابی خراسان رضوی چهار نفر، برای حوزه انتخابی استان مازندران پنج نفر و برای استان تهران ۲۳ نفر بوده است. وی همچنین با اشاره به آمار […]

“مرتضی حیدری” چهارشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از این تعداد، تعداد داوطلبان ثبت نام شده نهایی برای حوزه انتخابیه قم هفت نفر، برای حوزه انتخابی خراسان رضوی چهار نفر، برای حوزه انتخابی استان مازندران پنج نفر و برای استان تهران ۲۳ نفر بوده است.

وی همچنین با اشاره به آمار نهایی انتخابات ششمین دوره شورای شهر در این استان گفت: ثبت نام ۴۷۷ داوطلب انتخابات شوراهای شهر در این استان قطعی شده است.

فرماندار قم، کاهش داوطلبان انتخابات شوراهای شهر در این استان نسبت به دوره قبل را مورد اشاره قرار داد و افزود: تعداد داوطلبان شوراهای شهر در این استان از ۶۸۹ داوطلب در پنجمین دوره شوراهای شهر در این استان به ۴۷۷ داوطلب در ششمین دوره این شوراهای کاهش یافته است.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ششمین دوره انتخابات شهر و روستا، انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری به صورت همزمان در ۲۸ خرداد ماه امسال برگزار می شود.

استان قم دارای ۶ شهر  قم، قنوات، جعفریه ، کهک، دستجرد و سلفچگان است. شورای شهر قم شامل ۱۳ عضو اصلی و پنج عضو علل البدل و شوراهای سایر شهرهای استان دارای پنج عضو اصلی و سه عضو علل البدل هستند که در مجموع شوراهای شهر قم دارای ۳۷ عضو اصلی و ۲۰ عضو علل البدل است./