پذیرش بیمار کرونایی در بیمارستان فرقانی قم
پذیرش بیمار کرونایی در بیمارستان فرقانی قم

دکتر پرهام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم امروز در جلسه ستاد پیشگیری، کنترل و مبارزه با کرونا ویروس استان گفت: با توجه به افزایش تعداد بیماران، جلسات متعددی را برگزار کرده و علاوه بر بیمارستان امیرالمومنین(ع) بیمارستان کامکار نیز به چرخه پذیرش بیماران مبتلا به کرونا اضافه شد. وی افزود: از امروز بیمارستان فرقانی […]

دکتر پرهام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم امروز در جلسه ستاد پیشگیری، کنترل و مبارزه با کرونا ویروس استان گفت: با توجه به افزایش تعداد بیماران، جلسات متعددی را برگزار کرده و علاوه بر بیمارستان امیرالمومنین(ع) بیمارستان کامکار نیز به چرخه پذیرش بیماران مبتلا به کرونا اضافه شد.
وی افزود: از امروز بیمارستان فرقانی نیز بار دیگر به چرخه پذیرش بیماران بستری کرونا اضافه می شود تا بتوانیم به بیماران خدمات رسانی کرده و در خدمت آنها باشیم.

وی تصریح کرد: جلسه ای با روسای بیمارستان ها داشتیم و مقرر شد تا بخشی از نیروها آزاد و در اختیار بیمارستان های کرونایی قرار گیرد. همچنین سی سی یوهایی که نیاز است تبدیل به آی سی یو شوند، اقدامات لازم انجام و برنامه ریزی ها در دستور کار قرار گرفت.

معاون دانشگاه علوم پزشکی قم بیان کرد: در صورتی که آمار فزاینده و سیر همچنان صعودی باشد، از دیگر بیمارستان ها نیز برای بستری بیماران استفاده خواهیم کرد.

انتهای پیام