تفاهم نامه همکاری بین مرکز دولتی شهید فهمیده و دانشگاه صنعتی قم منعقد شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در سال رونق تولید جهت استفاده از ظرفیت نخبگان، توسعه علمی و رفع نیازهای داخلی کشور، تفاهم نامه همکاری بین دفتر شهید فهمیده استان و دانشگاه صنعتی قم منعقد شد. طبق این تفاهم نامه دو طرف متعهد می شوند از توانمندی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در سال رونق تولید جهت استفاده از ظرفیت نخبگان، توسعه علمی و رفع نیازهای داخلی کشور، تفاهم نامه همکاری بین دفتر شهید فهمیده استان و دانشگاه صنعتی قم منعقد شد.

طبق این تفاهم نامه دو طرف متعهد می شوند از توانمندی های فکری، تجربی، پژوهشی، آزمایشگاهی، کارگاهی، ارتباط بین المللی و… بهره مند شوند.

در این تفاهم نامه دانشگاه صنعتی قم با ایجاد فضای مناسب و مستقل برای دفتر شهید فهمیده زمینه تقویت و تعامل هر چه بیشتر این مرکز با اعضای هیات علمی و نخبگان دانشگاهی را فراهم می سازد. همچنین دانشگاه با معرفی ایده ها و طرح های علمی و فناورانه پژوهشگران و اعضای هیات علمی به مرکز شهید فهمیده به تحقق امور پژوهشی آن کمک می نماید.

‌معرفی دانشجویان متقاضی پژوهانه، همکاری تحقیقاتی جهت کسر خدمت سربازی و طرح کار آموزی به دفتر شهید فهمیده از دیگر تعهدات دانشگاه صنعتی قم در این تفاهم است.

دفترشهید فهمیده نیز ملزم به حمایت از ایده‌ها و طرح های نوآورانه و فناورانه معرفی شده از طرف دانشگاه می باشد.همکاری در زمینه هدایت طرح های محصول محورنخبگان دانشگاه به سازمان های مرتبط نیز بر عهده این مرکز می باشد.

مرکز شهید فهمیده با تسهیل و حمایت از اجرای آیین نامه‌ فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی بر ارتقای علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی قم کمک شایانی خواهد کرد.

مشاوره و هدایت نخبگان دانشگاهی جهت ثبت اختراعات از طریق دبیرخانه کمیسیون عالی ثبت اختراعات نظامی، سازمان ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی از دیگر تعهدات مرکز شهید فهمیده می باشد.