ویدئو / مرگ پرنده‌ها در باغ پرندگان قم؛ به هشدارها توجه نشد
ویدئو / مرگ پرنده‌ها در باغ پرندگان قم؛ به هشدارها توجه نشد

خبرنگار و تصویربردار: احمد ظهرابی / تدوینگر: عماد نعمتی

خبرنگار و تصویربردار: احمد ظهرابی / تدوینگر: عماد نعمتی