به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از پایگاه ۵۹۸، بر اساس آخرین تحلیل‌ها، ۳۶ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۷۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۳۴ شهرستان از جمله قم نیز در وضعیت آبی قرار دارند.مبتلایان جدید: ۷۳۲۱ نفرقربانیان جدید: ۶۷ نفر کل مبتلایان: ۱۴۷۳۷۵۶ نفر   کل قربانیان: ۵۸۵۳۶ نفر بهبودیافتگان: ۱۲۶۰۰۴۵ نفربیماران […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از پایگاه ۵۹۸، بر اساس آخرین تحلیل‌ها، ۳۶ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۷۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۳۴ شهرستان از جمله قم نیز در وضعیت آبی قرار دارند.
مبتلایان جدید: ۷۳۲۱ نفر
قربانیان جدید: ۶۷ نفر

کل مبتلایان: ۱۴۷۳۷۵۶ نفر   
کل قربانیان: ۵۸۵۳۶ نفر

بهبودیافتگان: ۱۲۶۰۰۴۵ نفر
بیماران بدحال: ۳۷۷۸ نفر