بازدید معاون رئیس جمهور از محصولات جهاد دانشگاهی قم
بازدید معاون رئیس جمهور از محصولات جهاد دانشگاهی قم

سورنا ستاری در این بازدید که در نمایشگاه قم و با همراهی استاندار قم و رئیس این دانشگاه به عمل آمد با سه محصول فناورانه جهاد دانشگاهی استان قم آشنا شد و در جریان مراحل تجاری سازی این محصولات قرار گرفت. گفتنی است، اتوماسیون پزشکی داده درمان محصول مرکز فناوری اطلاعات پزشکی، کیت بررسی کمبود […]

سورنا ستاری در این بازدید که در نمایشگاه قم و با همراهی استاندار قم و رئیس این دانشگاه به عمل آمد با سه محصول فناورانه جهاد دانشگاهی استان قم آشنا شد و در جریان مراحل تجاری سازی این محصولات قرار گرفت.

گفتنی است، اتوماسیون پزشکی داده درمان محصول مرکز فناوری اطلاعات پزشکی، کیت بررسی کمبود پروتامین اسپرم و کیت بررسی شکست DNA اسپرم محصولات گروه پژوهشی بیولوژی تولید مثل جهاد دانشگاهی واحد استان قم سه محصولی بود که در نمایشگاه محصولات دانش بنیان و فناورانه استان ارائه شد.

انتهای پیام