استاندار مرکزی حامی بزرگ در حوزه درمان استان است / بخش خصوصی در ارایه خدمات درمانی همپای بخش دولتی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از برنا از اراک ، دکتر محمد جمالیان در بازدید از بیمارستان قدس اراک ،  افزود: بیمارستان قدس از مراکز درمانی با کیفیت پزشکی است که در آیتم‌های وزارت بهداشت و درمان از جمله سزارین و مرگ و میر مادر و کودک همواره جایگاه مطلوب را کسب […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از برنا از اراک ، دکتر محمد جمالیان در بازدید از بیمارستان قدس اراک ،  افزود: بیمارستان قدس از مراکز درمانی با کیفیت پزشکی است که در آیتم‌های وزارت بهداشت و درمان از جمله سزارین و مرگ و میر مادر و کودک همواره جایگاه مطلوب را کسب کرده است.

وی اظهار داشت: بخش خصوصی در ارایه خدمات درمانی همپای بخش دولتی است و در صورت فقدان این بخش ارایه خدمات درمانی با مشکل مواجه می‌شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: بیمارستان قدس با مدیریت مطلوب بخش خصوصی اکنون به درخت تنومندی تبدیل شده که در غرب کشور به عنوان یکی از مراکز پزشکی مطرح است.

 

بیشتر بخوانید: