اوج گیری پراید پیش از خداحافظی/شرط ایران برای اجرای برجام

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم، تصاویر صفحه نخست برخی از روزنامه‌های استانی قم، امروزیکشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸ را با تیتر‌ها و عناوین مختلف مشاهده می‌کنید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم، تصاویر صفحه نخست برخی از روزنامه‌های استانی قم، امروزیکشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸ را با تیتر‌ها و عناوین مختلف مشاهده می‌کنید.

خداحافظی اقتصاد با رشد منفی/خیابان های قم باید تبدیل به باغ راه سبز شوند

خداحافظی اقتصاد با رشد منفی/خیابان های قم باید تبدیل به باغ راه سبز شوند

خداحافظی اقتصاد با رشد منفی/خیابان های قم باید تبدیل به باغ راه سبز شوند

خداحافظی اقتصاد با رشد منفی/خیابان های قم باید تبدیل به باغ راه سبز شوند