ساماندهی بافت حاشیه ریل راه‌آهن با احداث خیابان‌های کنارگذر

رضا رحیمی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم، با اشاره به اقدام منطقه دو در راستای احداث رینگ‌های کنارگذر کمربندی امام علی(ع) اظهار کرد: در حال حاضر دو کیلومتر از رینگ کنارگذر کمربندی امام علی احداث شده و دو کیلومتر دیگر از این پروژه باقی مانده است. شهردار منطقه دو قم با […]

رضا رحیمی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم، با اشاره به اقدام منطقه دو در راستای احداث رینگ‌های کنارگذر کمربندی امام علی(ع) اظهار کرد: در حال حاضر دو کیلومتر از رینگ کنارگذر کمربندی امام علی احداث شده و دو کیلومتر دیگر از این پروژه باقی مانده است.

شهردار منطقه دو قم با بیان اینکه با تکمیل این پروژه یک خیابان ۱۶ متری به موازات کمربندی امام علی(ع) در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، افزود: این رینگ ادامه پیدا خواهد کرد و به خیابان شهید رسول دادخواه کنار ریل راه‌آهن متصل خواهد شد.

رحیمی با تاکید بر اینکه خیابان شهید رسول دادخواه نیز در حال تکمیل است، خاطرنشان کرد: تملک یک پلاک باقی مانده که در صورت تکمیل خیابان به بهره‌برداری خواهد رسید و به رینگ متصل شده و تردد در این بخش منطقه تسهیل می‌شود.

وی با اشاره به اتصال خیابان رسول دادخواه با ساماندهی و احداث زیرگذر طباطبایی، گفت: با تکمیل این رینگ یک مسیر در حاشیه منطقه خواهیم داشت که به مناطق دیگر متصل خواهد شد و ضمن این بافت حاشیه‌ای منطقه را ساماندهی کرده و ترافیک شهری را روان‌تر خواهد کرد.

شهردار منطقه دو قم بیان کرد: از طرف دیگر احداث این مسیر ظرفیتی برای توسعه شهری از جمله احداث بوستان و فضاهای شهری ایجاد می‌کند که در حال حاضر احداث یک بوستان دو هکتاری در این محدوده در دستور کار قرار گرفته است.