قم رتبه نهم محیط کسب و کار کشور را کسب کرد

محمد شیخ حسن امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به ارتقا جایگاه استان قم در رتبه بندی محیط کسب و کار کشور اظهارکرد: بر اساس آخرین گزارش ملی پایش محیط کسب‌ و کار ایران در سال ۱۳۹۸ استان قم با دو پله صعود و کسب نمره ۵٫۹۵ ، جایگاه نهم […]

محمد شیخ حسن امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به ارتقا جایگاه استان قم در رتبه بندی محیط کسب و کار کشور اظهارکرد: بر اساس آخرین گزارش ملی پایش محیط کسب‌ و کار ایران در سال ۱۳۹۸ استان قم با دو پله صعود و کسب نمره ۵٫۹۵ ، جایگاه نهم کشور را به خود اختصاص داده است .

وی ادامه داد : فعالین اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، سه مؤلفه غیرقابل پیش­بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی­ثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویه­های اجرایی ناظر بر کسب وکار و ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات را نامساعدترین مولفه های محیط کسب وکار استان بر شماردند.

نایب رئیس کمیسیون پایش محیط کسب و کار خانه صنعت معدن تجارت ایران افزود: طرح پایش ملی محیط کسب‌و کار در تابستان سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که شاخص ملی کسب‌و کار برای سومین فصل متوالی در مسیر بهبود گام برداشته و در بهترین وضعیت طی یک سال و نیم گذشته قرار گرفته است.