خداحافظی اقتصاد بارشد منفی/خیابان های قم باید تبدیل به باغ راه سبز شوند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم، تصاویر صفحه نخست برخی از روزنامه‌های استانی قم، امروز شنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸ را با تیتر‌ها و عناوین مختلف مشاهده می‌کنید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم، تصاویر صفحه نخست برخی از روزنامه‌های استانی قم، امروز شنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸ را با تیتر‌ها و عناوین مختلف مشاهده می‌کنید.

هیچ چیز مهمتراز همبستگی ملی نیست/امکانات و اختیارات احزاب در قم برابر نیست

هیچ چیز مهمتراز همبستگی ملی نیست/امکانات و اختیارات احزاب در قم برابر نیست

هیچ چیز مهمتراز همبستگی ملی نیست/امکانات و اختیارات احزاب در قم برابر نیست

هیچ چیز مهمتراز همبستگی ملی نیست/امکانات و اختیارات احزاب در قم برابر نیست