زیرساخت های منطقه الحاقی ۵۶۰ هکتاری تجهیز خواهد شد
زیرساخت های منطقه الحاقی ۵۶۰ هکتاری تجهیز خواهد شد

محسن بهشتی در گفت و گو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به این که مطالعات و اسناد بالادستی قم، محور توسعه آتی شهر را در دو محور دیده است بیان کرد: این دو محور یکی جاده قدیم قم – اصفهان و دیگری منطقه پردیسان به کهک است. وی با بیان این که در […]

محسن بهشتی در گفت و گو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به این که مطالعات و اسناد بالادستی قم، محور توسعه آتی شهر را در دو محور دیده است بیان کرد: این دو محور یکی جاده قدیم قم – اصفهان و دیگری منطقه پردیسان به کهک است.

وی با بیان این که در هر دو مورد نیاز به عبور از خط آهن وجود دارد اظهار کرد: منطقه فعلی در نظر گرفته شده برای الحاق به قم و تأمین زمین ملی برای طرح اقدام ملی مسکن، ۵۶۰ هکتار مساحت دارد که با عنوان فاز سه منطقه پردیسان و در کنار فاز یک ۱۰۰۰ هکتاری و فاز دو ۵۷۰ هکتاری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم افزود: منطقه ۵۶۰ هکتاری ظرفیت هایی دارد که از آن جمله می توان به عبور خط دو مترو، دسترسی مناسب از طریق بلوار امام صادق (ع) قم – کهک و همچنین نزدیکی به هسته اصلی پردیسان اشاره کرد.

بهشتی ادامه داد: برخی مخالفان این الحاق، آن را برای مدیریت شهری هزینه بردار می بینند، در حالی که باید دانست تأمین زمین در دیگر بخش ها هم قطعا هزینه های خود را خواهد داشت.

وی اضافه کرد: مطالعات این الحاق در حدّ مطالعات اولیه و جانمایی است و قطعا زیرساخت های لازم در این منطقه و از جمله تکمیل شبکه فاضلاب انجام خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با اشاره به این که ۲۵ درصد منطقه برای معابر، ۲۵ درصد برای سرانه و ۵۰ درصد هم برای سکونت مورد استفاده قرار می گیرد اذعان کرد: تردیدی نیست که ثبت نام حدود ۱۲ هزار از مردم قم برای خانه دار شدن در طرح اقدام ملی مسکن و در ادامه پیگیری مراحل این ثبت نام در پروژه امیرکبیر اراک، در عین حال که زیبنده قم نبود، توهینی نیز به قمی ها بود.

وی افزود: باید دانست که متقاضیان مسکن در قم تنها همین ۱۲ هزار نفر نیستند، بلکه حدود ۱۱ هزار ایثارگر در قم داریم که قانون برای تأمین مسکن آن ها تصریح دارد و البته تقاضاهایی از دیگر اقشار مانند کارگران، نیروهای مسلّح و آموزش و پرورش هم وجود دارد.

بهشتی گفت: به هر حال تأمین اراضی ملی برای این طرح می تواند به صورت غیرپیوسته در استان دیده شود، اما ترجیح بر این است که این تأمین به صورت پیوسته و در یک نقطه باشد.