موسی محمدی در گفت و گو با ایسنا عنوان کرد: با رصد اطلاعاتی ضابطین بسیج، یک دستگاه کامیونت حامل ۷۴۴ حلب روغن نباتی که قصد عرضه خارج از شبکه را داشت، کشف، توقیف و پرونده متخلف جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد. وی افزود: این اقدام که با حضور نمایندگان اداره […]

موسی محمدی در گفت و گو با ایسنا عنوان کرد: با رصد اطلاعاتی ضابطین بسیج، یک دستگاه کامیونت حامل ۷۴۴ حلب روغن نباتی که قصد عرضه خارج از شبکه را داشت، کشف، توقیف و پرونده متخلف جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
وی افزود: این اقدام که با حضور نمایندگان اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم و بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت.
روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم در پایان گفت:  روغن‌های توقیفی با کسب اجازه از مقام قضایی جهت سیر مراحل قانونی و توزیع در بازار، تحویل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شد.‌
انتهای پیام