باشگاه خبرنگاران: آیت الله محمد یزدی رئیس اسبق قوه قضاییه، عضو و رئیس اسبق مجلس خبرگان رهبری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو سابق شورای نگهبان صبج چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹ دار فانی را وداع گفت.  

باشگاه خبرنگاران: آیت الله محمد یزدی رئیس اسبق قوه قضاییه، عضو و رئیس اسبق مجلس خبرگان رهبری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو سابق شورای نگهبان صبج چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹ دار فانی را وداع گفت.   تصویری از شناسنامه مرحوم آیت الله محمد یزدی