تکمیل رینگ دوم ترافیک قم با اتصال بلوار فردوسی به بلوار یادگار امام(ره)

رضا رحیمی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم، با اشاره به اجرای بلوار شهدای روحانیت در راستای تکمیل رینگ بلوار فردوسی در منطقه دو، گفت: در فاز اول این پروژه بیش از ۱۵ میلیارد تومان هزینه شد و هنوز بخشی از توافقات و تملکات ادامه دارد. شهردار منطقه دو قم بیان کرد: […]

رضا رحیمی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم، با اشاره به اجرای بلوار شهدای روحانیت در راستای تکمیل رینگ بلوار فردوسی در منطقه دو، گفت: در فاز اول این پروژه بیش از ۱۵ میلیارد تومان هزینه شد و هنوز بخشی از توافقات و تملکات ادامه دارد.

شهردار منطقه دو قم بیان کرد: در آینده اتصال این رینگ را از طریق زیرگذر به بلوار یادگار امام (ره)خواهیم داشت و شاهد تسهیل تردد در بخشی از شهر خواهیم بود.

رحیمی با تاکید بر اینکه رینگ بلوار فردوسی در بین چند منطقه شهر در حال تکمیل است، تصریح کرد: با اتصال این رینگ از میدان نبوت تا جاده سراجه مسیر مستقیم ایجاد خواهد شد و با احداث زیرگذر در منطقه دو این رینگ در این منطقه تکمیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر زیرگذر بلوار فردوسی در تقاطع با بلوار پیامبر اعظم(ص) در حال اجرا است، افزود: با تکمیل این زیرگذر و همچنین اجرای زیرگذر اتصال به بلوار یادگار امام رینگ دوم ترافیکی در این بخش تکمیل خواهد شد.