تسهیلات ۲۱۴ میلیارد تومانی بانک های قم برای رونق تولید
تسهیلات ۲۱۴ میلیارد تومانی بانک های قم برای رونق تولید
گزارش دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بیانگر آن است که از ابتدای سال مالی ارائه این تسهیلات، یعنی از ابتدای مرداد ماه 1399 تا بیست و ششم آبان ماه، طرح های 66 واحد صنعتی استان برای رونق تولید به ارزش مجموع 497 میلیارد تومان به بانک های عامل معرفی شده که از این موارد، 37 واحد و با ارزش 184 میلیارد تومان موفق به دریافت تسهیلات خود شده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرگزاری فارس از قم، پیش بینی ارائه تسهیلات بانکی به طرح های رونق تولید در سال ۱۳۹۹ و در استان قم، معادل یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون بانک های صنعت و معدن، ملی ایران، سپه، صادرات و کشاورزی از جمله بانک هایی هستند که بیشترین سهم را در این زمینه بر عهده داشته اند.

در عین حال قرار است ۷۳ درصد این تسهیلات در بخش صنعت، ۲۰ درصد در بخش گردشگری و ۷ درصد باقیمانده نیز در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

و اما گزارش دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بیانگر آن است که از ابتدای سال مالی ارائه این تسهیلات، یعنی از ابتدای مرداد ماه ۱۳۹۹ تا بیست و ششم آبان ماه، طرح های ۶۶ واحد صنعتی استان برای رونق تولید به ارزش مجموع ۴۹۷ میلیارد تومان به بانک های عامل معرفی شده که از این موارد، ۳۷ واحد و با ارزش ۱۸۴ میلیارد تومان موفق به دریافت تسهیلات خود شده اند.

ادامه این گزارش حاکیست در بخش کشاورزی نیز ۳۳۹ طرح رونق تولید به ارزش ۱۰۳ میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل استان معرفی شده که تنها ۶۶ مورد و معادل ۲۹ میلیارد تومان موفق به دریافت تسهیلات شده اند.

گزارش دریافت تسهیلات رونق تولید در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان نیز نشان می دهد که از ۶ طرح معرفی شده به بانک ها با ارزش ۳٫۶ میلیارد تومان، دو مورد و معادل ۱٫۲ میلیارد تومان تسهیلات گرفته اند.

البته این گزارش بیانگر آن است که برخی بانک های استان علاوه بر ارائه تسهیلات رونق تولید، پرداخت هایی هم به شکل مستقیم به برخی طرح و ها و پروژه های صنعتی، کشاورزی و گردشگری داشته اند.