مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران:

۱۱۰۰ میلیارد تومان پروژه صنعت برق در قم اجرا می‌شود

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران با اشاره به اینکه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حوزه برق در قم صورت گرفته است و از ۶۳۰ میلیارد تومان پروژه دیگر در دستور اجرا خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، غلامرضا خوش‌خلق در مراسم افتتاح ۵پروژه وزارت نیرو در حوزه برق منطقه‌ای تهران و استان قم، با اشاره به اینکه پست ۲۳۰به ۶۳و ۲۰کیلوولت نیزار قم مورد بهره‌برداری رسمی قرار می‌گیرد، اظهار داشت: صنایع قم و استان مرکزی با این پست تأمین برق می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه ابتدا دو پست سیار یک و دو راه‌اندازی و امروز این پست دائم مورد بهره‌برداری قرار گرفت، افزود: امیدواریم با پست ۲۰کیلوولت نیز صنایع و مشترکین تغذیه شوند.

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران با بیان اینکه در حوزه برق و انرژی به استان قم نگاه ویژه‌ای وجود دارد که سبب افزایش حدود ۴۴درصدی ظرفیت استان شده است، تصریح کرد: ازنظر تعداد ترانسفورماتور ۳۸درصد رشد داشتیم و با پیک ۸۳۰ که الآن داریم، ۱۴۳۰مگاوات ظرفیت نصب‌شده فوق توزیع و ۱۴۰۰مگاوات در انتقال در استان است.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر تغییر تعرفه و رشد مصرف ناگهانی در قم سبب عبور از پیک شده است، تأکید کرد: حدود ۵۰۰میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در قم صورت گرفته که امروز ۲۲۰میلیارد تومان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و ۶۳۰ میلیارد تومان پروژه دیگر نیز در دستور اجرا است.

خوش‌خلق خاطرنشان کرد: برق منطقه‌ای تهران، مدیریت برق قم، البرز و تهران را بر عهده دارد که قریب به ۱۱هزار مگاوات مصرف پیک منطقه‌ای بوده که در ۲۰سال گذشته بی‌سابقه است که خاموشی ناشی از کمبود ظرفیت وجود نداشته است.

وی به ۱۵ میلیارد تومان اعتبارات طرح‌های شرکت برق منطقه‌ای تهران و ۷۰۰ کیلومتر کابل زمینی احداث‌شده خبر داد که ۲۵ درصد برق کشور با ۱۸میلیون جمعیت را پوشش می‌دهد.