دکتر محمود پرهام :

تأخیر در پرداخت بیمه‌ها در قم بی سابقه است

دکتر پرهام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابیان اینکه تأخیر در پرداخت بیمه‌ها همیشه بوده که نهایتاً سه ماهه باید تسویه می‌شده و شاید بیشتر هم طول کشیده اما تا این حد واقعاً بی‌سابقه بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، دکتر محمود پرهام با اشاره به اینکه آخرین دریافت ما از بیمه‌ها بیش از یک سال پیش بوده، اظهار داشت: بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیارد تومان مراکز درمانی دولتی ما از بیمه‌ها طلب کارند و مجبوریم کسری‌ها را با حق پزشک و پرستار جبران کنیم.

وی بابیان اینکه تأخیر در پرداخت بیمه‌ها همیشه بوده که نهایتاً سه ماهه باید تسویه می‌شده و شاید بیشتر هم طول کشیده اما تا این حد واقعاً بی‌سابقه است، گفت: ماه‌هاست است که این حقوق پرداخت نشده درحالی‌ که به‌طور مثال ما یک میلیارد تومان درآمد داریم اما هزینه‌هایمان ۱۰ میلیارد تومان است و این با سهم بیمه باید جبران شود. ‌

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم تصریح کرد: بااینکه ما خدمات می‌دهیم اما بیمه‌ها ۱۰ درصد کسورات می‌زنند و دولت از طریق وزارتخانه حدود ۱۰ درصد فقط کمک به هزینه‌های درمان بخش دولتی می‌کند و مابقی را باید بیمارستان‌ها، خودگردان باشند.‌

وی در موردنیاز سنجی‌های بخش درمان نیز با اشاره به اینکه کمیته درمان جلسات منظمی دارد که مأموریت‌هایی را در تأمین نیازها دنبال می‌کند، توضیح داد: به‌طور مثال بر اساس اشغال تخت به ما آمار داده می‌شود و ما تمهیدات لازم را اتخاذ می‌کنیم که از موجودی یا تهیه فهرست نیازها بتوانیم کمبودهایی که احصا شده را از استان یا وزارتخانه جبران کنیم.

پرهام در مورد وضعیت دانشجویان علوم پزشکی استان نیز خاطرنشان کرد: تربیت پزشک در دانشگاه آزاد نیاز به کار بیشتر است و درست است که متخصص هم در فارغ‌التحصیلان دارند اما بیمارستان آموزشی مستقلی هم ندارند.

وی در همین رابطه،‌ نسبت به تعمیرات تجهیزات پزشکی نیز، گفت: کمیته‌ای داریم که کارشناسی می‌کنند و درصد قصور برای پزشک و پرستار و خدمه معین می‌شود که باید میزان تعیین‌شده را جبران کنند.