ارسال ۹۷۳ فقره گزارش به سازمان بازرسی استان قم
ارسال ۹۷۳ فقره گزارش به سازمان بازرسی استان قم
حجت الاسلام طالبی با اشاره به پنج دستگاهی که بیشترین شکایات را داشتند، بیان کرد: شهرداری با  167 فقره گزارش، دانشگاه علوم پزشکی با 80 فقره گزارش، تامین اجتماعی با 38 فقره گزارش، اداره ثبت اسناد و املاک با  36 فقره و راهداری و شهرسازی  و آموزش وپرورش با 32 فقره که علت بالا بودن شکایات در دستگاه های در رتبه های اول کوتاهی خدمت رسانی می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، حجت الاسلام طالبی ظهر امروز در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به وظایف سازمان بازرسی اظهار کرد: نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون هدف اصلی این نهاد قضایی است.

وی با بیان اینکه بازرسی از تمام دستگاهای دولتی و غیردولتی برعهده سازمان بازرسی است، تصریح کرد: شهرداری ها و بانک های خصوصی از جمله نهادهایی هستند که اقدامات آنها مورد نظارت قرار می گیرد.

مدیرکل بازرسی استان قم با اشاره به اولویت برنامه های این نهاد در سال ۹۹ بیان کرد: مبارزه با فساد اداری  از اولویت هایی است که در این زمینه هیچ گونه مسامحه ای با هیچ مسوول و مقامی نداریم و همه موظف به رعایت قانون هستند.

وی با بیان اینکه در زمینه مبارزه با فساد کوچکترین کوتاهی نخواهیم کرد،گفت: پیگیری سوء جریان ها از مهمترین وظایف این سازمان است.

طالبی با عنوان اینکه سیاست ما حمایت از رونق تولید است، تصریح کرد: بازرسان توجیه شدند که در مقابل تولیدکنندگان و صنعت گران قرار نگیرند و همچنین از نرمش های قانونی به نفع تولیدکنندگان استفاده می کنیم.

طالبی با عنوان اینکه به هیچ وجه کوتاهی برخی دستگاها را  در این زمینه پدیرفته نیست، بیان کرد: برخی دستگاها کوتاهی خودشان را بر گردن سازمان بازرسی می اندازند.

وی با اشاره به شمار شکایت های ارجاعی به سازمان بازرسی در ۶ ماه نخست سال  ۹۹ گفت: ۹۷۳ فقره  شکایت به این سازمان شده که به صورت میانگین  ۱۶۲  فقره  شکایت در هر ماه انجام شده است.

مدیرکل بازرسی استان قم با اشاره به پنج دستگاهی که بیشترین شکایات را داشتند، تصریح کرد: شهرداری با  ۱۶۷ فقره گزارش، دانشگاه علوم پزشکی با ۸۰ فقره گزارش، تامین اجتماعی با ۳۸ فقره گزارش، اداره ثبت اسناد و املاک با  ۳۶ فقره و راهداری و شهرسازی  و آموزش وپرورش با ۳۲ فقره که علت بالا بودن شکایات در دستگاه های در رتبه های اول کوتاهی خدمت رسانی می باشد.

وی خاطرنشان کرد: کمترین شکایات نیز با توجه به مخاطب سنجی دستگاه ها به ترتیب از دو اداره کل زندانها و دوم اداره بیمه سلامت صورت گرفته است.