رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم:

کاهش هزینه‌های تولید مهم‌ترین پیش‌شرط رونق تولید در استان قم است

طلایی اظهار داشت: بخش مهمی از افزایش هزینه‌های تولید به خاطر سیاست‌های استانی ایجادشده و ربطی به قوانین ملی ندارد.در حال حاضر هزینه تمام‌شده تولید مرغ در استان قم بسیار بیشتر از استانی مانند مازندران تمام می‌شود

به گزارش نسیم قم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به احصا فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان در بخش جهاد کشاورزی ابراز کرد: اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش جهاد کشاورزی استان به‌صورت کامل مشخص‌شده است.

محمدرضا طلایی گفت: نبود ابزار تشویقی مهم‌ترین معضل رونق سرمایه‌گذاری در استان قم است. به هراندازه که مبحث تشویقی اولویت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر شود امکان سرمایه‌گذاری نیز بیشتر می‌شود.

وی ادامه داد: کاهش هزینه‌های تولید مهم‌ترین پیش‌شرط رونق تولید در استان قم است. بخش مهمی از افزایش هزینه‌های تولید به خاطر سیاست‌های استانی ایجادشده و ربطی به قوانین ملی ندارد.در حال حاضر هزینه تمام‌شده تولید مرغ در استان قم بسیار بیشتر از استانی مانند مازندران تمام می‌شود که نشان می‌دهد مشکل از سیاست‌های داخل استانی نشأت می‌گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم خاطرنشان کرد: متأسفانه بخش مهمی از جلسات ستاد رونق تولید به مبحث اعتبارات می‌پردازد و نسبت به ظرفیت‌های تولید و کاهش هزینه‌های تولید توجهی ندارد.