مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم خبر داد

اجرای ویژه‌ برنامه‌های شاد فرهنگی در روز طبیعت

مقیمی مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم گفت: ویژه‌برنامه‌های نوروزی شاد و فرهنگی در سطح بوستان‌ها در روز طبیعت برگزار می شود ، همچنین در این روز نسبت به جمع‌آوری سبزه و ماهی گلی‌های مردم اقدام شده و هدایایی بابت آنها تحویل می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم،ابوالقاسم مقیمی در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم، با اشاره به برنامه های سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم برای روز طبیعت اظهار کرد: غرفه‌های فرهنگی در این روز خصوصا با رویکرد فضای بازی و مسابقه و بانشاط در سه بوستان بزرگ شهر برقرار است.

وی ادامه داد: نمازخانه‌ها که در ایام نوروز قبل و بعد نماز فعال بودند در کل روز طبیعت طلاب حضور یافته و برنامه‌های فرهنگی اجرا می‌کنند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم با تاکید بر اینکه در بوستان‌های فدک، علوی، مهدی و غدیر و جوان برنامه های جشن شادیانه(استیج) برگزار می‌شود خاطرنشان کرد: با همکاری سازمان مدیریت پسماند و پارک‌ها، کیسه‌های جمع‌آوری پسماند تر و خشک و سبزه و ماهی توزیع می‌شود و در ازای جمع تحویل پسماند به مردم هدیه داده میشود.

وی گفت: همچنین در این روز نسبت به جمع‌آوری سبزه و ماهی گلی‌های مردم اقدام شده و هدایایی بابت آنها تحویل می‌شود.

مقیمی افزود: در روز طبیعت‌ تور قم‌گردی هم برگزار می‌شود و بخش خصوصی هم در صورت درخواست مردمی برای طبیعت‌گردی بیرون از شهر آمادگی دارد.