سکونت گاه‌های غیر رسمی قم را محاصره کردند!
سکونت گاه‌های غیر رسمی قم را محاصره کردند!

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: ۱۱ سکونت گاه غیر رسمی در قم وجود دارد که بیش از ۲۰۰۰ هکتار از مساحت بافت ناکارآمد شهری را تشکیل می دهد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: ۱۱ سکونت گاه غیر رسمی در قم وجود دارد که بیش از ۲۰۰۰ هکتار از مساحت بافت ناکارآمد شهری را تشکیل می دهد.