تکریم مادران شهدا نیاز اساسی چله سرو بود/شهدا چراغ راه هستند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم،  سید مرتضی سقائیان نژاد با اشاره به برگزاری همایش مادران چشم انتظار که در قالب جشنواره چله سرو برگزار شد گفت: هر زمانی که ما بخواهیم نام شهید و شهدا و خانواده شهدا را ببریم به این معنی است که چراغ راهی که در مقابلمان هست را ترسیم […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم،  سید مرتضی سقائیان نژاد با اشاره به برگزاری همایش مادران چشم انتظار که در قالب جشنواره چله سرو برگزار شد گفت: هر زمانی که ما بخواهیم نام شهید و شهدا و خانواده شهدا را ببریم به این معنی است که چراغ راهی که در مقابلمان هست را ترسیم می کنیم.

وی بیان داشت: این چراغ راه، سعادت و راه آدمیت ما است، آنها به جایگاه آدمی رسیدند و خانواده آنها در برابر ما هستند و بنابراین تکریم اینها شعائر است و ما در حال برجسته کردن این امر هستیم.

شهردار قم تاکید کرد: شهدا رفتند و به سعادت ابدی رسیدند و خانواده آنها نیز دارای اجر و ثواب هستند، این ما هستیم که نیاز به چراغ راه داشته و خانواده شهدا چراغ راه ما هستند که باید همواره در تکریم آنها بکوشیم.

سقائیان نژاد تصریح کرد: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم، در قالب برگزاری جشنواره چله سرو، نیاز بود که برای شهدا و مادران شهدا جایگاه اساسی و ویژه ای را ببینند که از این رو این همایش برگزار و یکی از الزامات جشنواره چله سرو بود.

وی تاکید کرد: انقلاب ما وابسته به این شهدا و اقدامات آنهاست و شهدا که در این راستا تلاش کردند به عنوان پایه های انقلاب برای استحکام نظام بوده تا بتواند برای نظام الگو باشد.