محوریت مردم در جشنواره چله سرو جلوه خوبی به شهر داده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، محسن بهشتی ، به برگزاری جشنواره چله سرو توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم اشاره کرد و با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) تحت لوای اسلام توسط مردم انجام شد اظهار کرد: جشن‌های انقلاب هم باید با حضور مردم و مسوولان باشد چراکه تفاوتی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، محسن بهشتی ، به برگزاری جشنواره چله سرو توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم اشاره کرد و با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) تحت لوای اسلام توسط مردم انجام شد اظهار کرد: جشن‌های انقلاب هم باید با حضور مردم و مسوولان باشد چراکه تفاوتی بین مردم و مسوولان نیست و نباید بگذاریم فاصله بیفتد و راه آن برگزاری همین جشن‌های مردمی است.

وی بابیان اینکه اقدام شهرداری در راستای محلی کردن جشن‌های انقلاب بسیار مطلوب بوده است اظهار کرد: تمام دستگاه‌های استان باید به دنبال برپایی جشن‌های انقلاب با محوریت مردم و در محلات باشند.

معاون استاندار قم با تاکید بر اینکه حتی نمایشگاه‌های نمایش دستاوردهای انقلاب نیز باید به محلات رود گفت: شاید برای خیلی از مردم سخت باشد که در مرکز شهر حضور یافته و از نمایشگاه دستاوردهای انقلاب بازدید کنند پس باید نسبت به محلی شدن نمایشگاه‌ها اهتمام داشت.

وی با بیان اینکه راز پیروزی انقلاب مردمی بودن بود و باید همین شرایط حفظ شود خاطرنشان کرد: کار شهرداری برای مردمی شدن جشن‌ها بسیار خوب بوده و بازخورد و بازتاب خوبی داشته است. امیدواریم سال آینده در هر منطقه یک نمایشگاه دستاوردهای انقلاب برپا شود.