سازمان فرهنگی هنری شهرداری با برنامه عمل می‌کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم ، سید مرتضی سقائیان‌نژاد در خصوص اقدامات اخیر سازمان فرهنگی، هنری، ورزشی شهرداری قم اظهار کرد: سازمان فرهنگی، هنری شهرداری، امروز برنامه دارد، خط‌کشی راه دارد و ما دقیقا به آن چیزهایی می‌پردازیم که در شأن قم است. وی گفت: در این چند سال، من کوشش کردم از […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم ، سید مرتضی سقائیان‌نژاد در خصوص اقدامات اخیر سازمان فرهنگی، هنری، ورزشی شهرداری قم اظهار کرد: سازمان فرهنگی، هنری شهرداری، امروز برنامه دارد، خط‌کشی راه دارد و ما دقیقا به آن چیزهایی می‌پردازیم که در شأن قم است.

وی گفت: در این چند سال، من کوشش کردم از ظرفیت‌های فرهنگی و مردمی موجود در قم استفاده شود و در این راستا جای یک سازمان فرهنگی قوی در قم خالی بود که خوشبختانه دیگر خالی نیست و سازمان فرهنگی در حال حاضر خودش را شناخته است.

شهردار قم با بیان اینکه امیدوارم که از نظر بودجه و حمایت‌ها و هم از نظر فکر و اندیشه، در مسیر تقویت این حرکت، شاهد اقدامات لازم باشیم، افزود: ما حرکت کردیم و ان‌شاءلله یک سازمان فرهنگی، ورزشی در شهر داشته باشیم که بتواند به عنوان الگو در کشور عمل کند.

وی از جشنواره‌های برگزار شده و استقبال مردمی از آنها به عنوان حرکت‌هایی یاد کرد که در عین سادگی، در بدنۀ خود، اهدافی را دنبال می‌کند که اهداف تمدن اسلامی است و از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید است.

سقائیان‌نژاد با تاکید بر اینکه اهمیت دادن به جوانان و شناخت ظرفیت‌های درونی جوان و خانواده و بزرگداشت این‌ها برای مقابله با تهاجم‌هایی که نظام ما با آنها مواجه است، موضوعی بسیار جدی است، خاطرنشان کرد: رساندن فرهنگ و ظرفیت‌های ما به دیگران بعد از چهل سال، یعنی پویایی جامعه و هم‌افزایی ملی که از اهداف اولیه انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه باید بتوانیم کارهای خوب همدیگر را افزایش دهیم و به کارهای اصلی بپردازیم و از حواشی دوری کنیم تا هرچه بیشتر مردم را در ادارۀ امور کشور دخالت دهیم، یادآور شد: مردم باید به صحنه بیایند و شهرداری قم به دنبال آن است تا با هر اقدام ممکن، موجب رضایت‌مندی و خودباوری بیشتر بین شهروندان شود و این همان چیزی است که کشور دنبال آن است تا در مقابل تهاجماتی که در ابعاد مختلف به فرهنگ و تمدن و توانایی‌های ما صورت می‌گیرد، از آمادگی کافی برخوردار باشیم.