آئین رونمایی از المپیاد ورزشی تفریحی فرزندان انقلاب