نشست خبری رئیس کمیسیون برنامه،بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قم