بهتر است شوراها خادم باشند نه نادم

علیرضا احمدی ؛ اعضای شوراها به عنوان نمایندگان و معتمدین مردم در شهرها و روستاهای سراسر کشورصرفاً باید در چارچوب وظایف خویش به مردم خدمت کنند و نباید از وظایف قانونی خود عدول کنند.  شوراها دو وظیفه اصلی بر عهده دارند: ۱- سیاست گذاری ۲- نظارت سیایت گذاری یعنی تصویب طرح ها و لوایح شهرداری […]

علیرضا احمدی ؛ اعضای شوراها به عنوان نمایندگان و معتمدین مردم در شهرها و روستاهای سراسر کشورصرفاً باید در چارچوب وظایف خویش به مردم خدمت کنند و نباید از وظایف قانونی خود عدول کنند.

 شوراها دو وظیفه اصلی بر عهده دارند:

۱- سیاست گذاری

۲- نظارت

سیایت گذاری یعنی تصویب طرح ها و لوایح شهرداری ها در چارچوب قوانین و نظارت یعنی نظارت بر حسن اجرای مصوبات و قوانین حاکم بر دهیاری ها و شهرداری ها، اگر شورا این دو وظیفه اصلی خویش را به درستی انجام دهد به حتم می توان گفت خیلی از مشکلات موجود در نقاط مختلف کشور به دست شوراها حل خواهد شد.

حدود ۱۴ ماه از فعالیت رسمی شوراها می گذرد بهتر است، اعضای محترم شوراها در سراسر کشور از این فرصتی که مردم که در اختیار آنها قرار داده اند بهترین استفاده ها را در جهت خدمت به مردم داشته باشند چرا که این فرصتها به سادگی در اختیار انسان قرار نمی گیرد و از این فرصت چهارساله فقط ۳۴ ماه آن باقی مانده و این هم چشم بر هم بگذاریم سریع می گذرد.

ما بعنوان عضو شورا و کسی که مردم رای خودشان را به امانت به ما سپرده اند تا از خدمت ما در کرسی قدرت بهره مند شوند باید این را بدانیم که در هر لحظه علاوه بر ثبت اعمال در کارنامه آخرتیمان مردم نیز اعمال و رفتار ما را رصد می کنند و براساس آن در رابطه با ما قضاوت خواهند کرد، ما نباید در فرصت خدمت کاری غیر از خدمت کنیم چون در ابتدای امر قسم یاد کردیم که فقط خادم باشیم و در راه رسیدن به اهداف عالیه انسانی در شهر و روستای خود قدم های موثری را برداریم، در غیر این صورت در آخر کار شک نکنیم که اگر خادم خوبی نباشیم نادم خواهیم شد.

اعضای شوراها باید قوانین را خوب مطالعه نمایند و نسبت به وظایف قانونی خود مطلع شوند تا خدای ناکرده اعمال و رفتاری را انجام ندهند که آن عمل خلاف قانون و مصالحه مردم باشد که مهمترین اتفاقات که گریبان گیر اکثر شوراها دخالت شورا در اجراست یعنی برخی از اعضای شورا در امورات اجرایی شهرداری دخالت می کنند که این دخالت خلاف قانون است و باعث اختلال در پیشبرد اهداف در شهرها و روستاها می شود که دلیل عمده این اتفاقات عدم اطلاع از قانون است