مراکز آموزشی و حوزوی قم یکشنبه و دوشنبه تعطیل شد
مراکز آموزشی و حوزوی قم یکشنبه و دوشنبه تعطیل شد

با اعلام ستاد مدیریت بحران استان قم، روزهای یکشنبه و دوشنبه ۴ و ۵ اسفندماه تمامی مهدکودک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و مراکز حوزوی استان قم تعطیل شد. این در حالی است که امروز شنبه ۴ اسفندماه بر اساس اعلام مدیریت بحران نیز مدارس آموزش و پرورش و حوزه های علمیه نیز تعطیل شده بودند. […]

با اعلام ستاد مدیریت بحران استان قم، روزهای یکشنبه و دوشنبه ۴ و ۵ اسفندماه تمامی مهدکودک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و مراکز حوزوی استان قم تعطیل شد.

این در حالی است که امروز شنبه ۴ اسفندماه بر اساس اعلام مدیریت بحران نیز مدارس آموزش و پرورش و حوزه های علمیه نیز تعطیل شده بودند.

گفتنی است مراکز دانشگاهی استان قم تا یک هفته تعطیل اعلام شدند.

انتهای پیام