سخنان استاد حسن رحیم‌پور ازغدی در مدرسه فیضیه قم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم ، به دنبال تلاش رسانه های زنجیره ای حامی دولت برای حاشیه سازی برای تجمع طلاب حوزه های علمیه قم در اعتراض به وضعیت اقتصادی کشور و تحریف بخشی از سخنان استاد رحیم پور ازغدی در خصوص جریان سکولاریسم در حوزه های علمیه و نسبت دادن آن به […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم ، به دنبال تلاش رسانه های زنجیره ای حامی دولت برای حاشیه سازی برای تجمع طلاب حوزه های علمیه قم در اعتراض به وضعیت اقتصادی کشور و تحریف بخشی از سخنان استاد رحیم پور ازغدی در خصوص جریان سکولاریسم در حوزه های علمیه و نسبت دادن آن به کل حوزه، فیلم کامل سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی از مدرسین حوزه های علمیه و دانشگاه در ادامه تقدیم می گردد.