۹ دروغ مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس
۹ دروغ مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس
در ماجرای مسمومیت دانش‌آموزان رسانه‌های ضدانقلاب در حالی تلاش می‌کنند تا به استناد اظهارات نسنجیده و خلاف واقع برخی مسئولان ناآگاه و همچنین رسانه‌های خائن و بعضا نفوذی، انگشت اتهام را به سمت مذهب دراز کنند که در شهر قم بیش از 152 هزار دانش‌آموز دختر مشغول به تحصیل هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، در ماجرای مسمومیت دانش‌آموزان رسانه‌های ضدانقلاب در حالی تلاش می‌کنند تا به استناد اظهارات نسنجیده و خلاف واقع برخی مسئولان ناآگاه و همچنین رسانه‌های خائن و بعضا نفوذی، انگشت اتهام را به سمت مذهب دراز کنند که در شهر قم بیش از ۱۵۲ هزار دانش‌آموز دختر مشغول به تحصیل هستند.

https://www.598.ir/files/fa/news/1401/12/11/thumb/thm_562_271672_649.jpg