۸۰۶ هزار و ۴۴۸ نفر تحت پوشش بیمه درمان تامین اجتماعی هستند
۸۰۶ هزار و ۴۴۸ نفر تحت پوشش بیمه درمان تامین اجتماعی هستند
سید مهدی محصل، مدیر درمان تامین اجتماعی قم گفت: در سالجاری ۸۰۶ هزار و ۴۴۸ نفر از همشهریان تحت پوشش بیمه درمان تامین اجتماعی هستند که به‌طور میانگین به ازای هر بیمه شده نیز ۱۰ میلیون و ۳۵ هزار ریال اعتبار اختصاص یافته‌است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، سید مهدی محصل افزود: میزان اعتبار اختصاص یافته به مدیریت درمان استان در سالجاری بابت درمان بیمه شده‌ها، ۸۰۹ میلیارد و ۳۳۴ میلیون تومان می‌باشد.

وی مصارف ۹ ماهه مدیریت درمان استان را در سالجاری ۴۷۶ میلیارد و ۹۸۸ میلیون تومان عنوان و اضافه کرد: این میزان در سال گذشته ۳۵۳ میلیارد و ۷۹۵ میلیون تومان بوده‌است.

وی بیان کرد: هزینه‌های مدیریت درمان قم در سال ۱۴۰۰بیش از ۶۸۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل حدود ۵۰ درصد افزایش یافته‌ که علت آن افزایش ۵۱ درصدی هزینه‌های پرداختی به مراکز طرف قرارداد بوده‌است.

محصل تعداد بیمه شده‌های تحت پوشش درمان تامین اجتماعی قم را در پایان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۹۲ هزار و ۶۹۳ نفر عنوان و اضافه کرد: مدیریت درمان استان در سال گذشته به ازای هر یک از بیمه شده‌های تحت پوشش بیش از ۸۶۰ هزار تومان هزینه نموده که نسبت به سال قبل حدود ۴۹ درصد افزایش یافته‌است.

چهار مجموعه ملکی مدیریت تامین اجتماعی با ۵۰ متخصص و ۱۱۰ پزشک عمومی در استان قم فعال است؛ مدیریت درمان تامین اجتماعی قم با ۸۰۰ مرکز درمانی طرف قرارداد می‌باشد.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایرنا