گازرسانی؛ مجاهدتی خاموش و خدمتی گستره برای رفاه اجتماعی
گازرسانی؛ مجاهدتی خاموش و خدمتی گستره برای رفاه اجتماعی
گازرسانی؛ به عنوان مجاهدتی خاموش و خدمتی گستره برای رفاه اجتماعی، هر چند این روزها به عنوان امری عادی تلقی شده است، اما تنها زمانی که چند ساعت به دلایلی از این نعمت محروم می شویم می توان قدر آن را به خوبی دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، گازرسانی به طور گسترده در کشور پس از اتمام جنگ و از دهه ۷۰ آغاز شد، گازرسانی؛ به عنوان مجاهدتی خاموش و خدمتی گستره برای رفاه اجتماعی، هر چند این روزها به عنوان امری عادی تلقی شده است، اما تنها زمانی که چند ساعت به دلایلی از این نعمت محروم می شویم می توان قدر آن را به خوبی دانست.
ایران سومین تولید کننده گاز طبیعی در جهان و در عین حال چهارمین مصرف کننده گاز طبیعی در جهان است. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، شهر مقدس قم نیز با بهره مندی بهتری از این نعمت خدادادی همراه شد، تا جایی که استان قم در سال ۹۹ به عنوان اولین استان سبز در سطح کشور در حوزه گازرسانی معرفی شده است.

نویسنده: حمیده زند

گوینده: احمد ظهرابی